در این مرحله پس از ثبت نام اولیه کارآموز در سیستمهای آموزشگاه و ارسال مدارک در قالب فرم ثبت نام، کارشناسان آموزشگاه اطلاعات فرم ثبت نام کارآموز را بررسی کرده و در صورتی که مدارک کامل باشد ثبت نام وی را تایید می کنند. پس از تایید حساب کاربری کارآموز که از طریق ایمیل به وی اطلاع رسانی خواهد شد، می تواند با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم پورتال و LMS شود. البته در این مرحله هنوز ثبت نام در دوره های آموزشی صورت نگرفته است.

برو بالا