پس از تایید حساب کاربری کاربر و ورود وی به سیستم آموزشی آموزشگاه ، کارآموز می بایست از بخش داشبورد کاربری وارد قسمت دوره های آموزشی شده و از طریق بخش ثبت نام در دوره های آموزشگاه، دوره مورد نظر خود را انتخاب کرده و پس از اتصال به درگاه بانکی شهریه دوره مورد نظر را پرداخت و قرارداد خود را امضاء و ارسال نماید.

پس از انجام کامل مراحل ، ثبت نام در دوره مورد نظر انجام گردیده و می تواند وارد حرفه ی مورد نظر شده و آموزش خود را در هر ساعت از شبانه روز انجام دهد.

برو بالا