پس از تایید اطلاعات ثبت نام در دوره آموزشی و تایید آن، کارآموز از طریق ایمیل مطلع خواهد گردید و پس از آن می تواند با ورود به LMS وارد دوره آموزشی مورد نظر شده و فرایند آموزش را پیگیری نماید. در دوره آموزشی کاربر به امکانات مختلفی مانند محتوای الکترونیکی دوره، مستندات آموزشی و تکالیف، کلاسهای مجازی آنلاین، آزمون و ... دسترسی خواهد داشت.

برو بالا