پس از اتمام برگزاری دوره آموزشی، کارآموز با پرداخت هزینه کارت آزمون میتواند در آزمونهای سازمان شرکت کرده و فرایند دریافت گواهینامه را پیگیری نماید.


کارآموز گرامي بعد از پرداخت هزينه آزمون شماره پرونده و شناسه پرداخت را از طريق ارتباط با آموزشگاه ارسال فرمائيد

تا نسبت به ارسال آزمون و دريافت کارت ورود به جلسه اقدام گردد .

estelampardakhtpardakht1

برو بالا